Menu

IV Dąbrowski Konkurs Gitarowy

12 marca 2015 - GITARY, NEWSY
IV Dąbrowski Konkurs Gitarowy

Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej zaprasza na czwartą edycję Konkursu Gitarowego – przeznaczonego dla uczniów klas gitary. Ideą przewodnią IV Dąbrowskiego Konkursu Gitarowego jest 245 rocznica urodzin Fernando Carulliego.
Ferdinando Maria Meinrado Francesco Pascale Rosario Carulli ur. w Neapolu 9 lutego 1770 r., zm. w Paryżu 17 lutego 1841

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje dr hab. Tomasz Spaliński – wykładowca Instytutu Muzyki Wydz. Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu i w Tychach.

Regulamin konkursu

 1. Dąbrowski Konkurs Gitarowy jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół publicznych I stopnia oraz szkół niepublicznych realizujących program publicznych szkół muzycznych I stopnia.
 2. Organizatorem IV Dąbrowskiego Konkursu Gitarowego jest Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 25-26 marca 2015 r w Sali Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbskiego 17.
 4. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego.
 5. Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów, w trzech grupach wiekowych.
  • Grupa I – klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy I cyklu czteroletniego urodzeni w 2005r i młodsi
  • Grupa II – klasa III i IV cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy II cyklu czteroletniego urodzeni w 2002r i młodsi
  • Grupa III – klasa V i VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy III i IV cyklu czteroletniego urodzeni w 1999r i młodsi
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie członków jury.
 7. Laureaci I miejsca poprzedniej edycji mogą wystąpić w konkursie w wyższej grupie wiekowej niż w roku poprzednim.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego w załączniku do regulaminu, a laureaci do udziału w Koncercie Laureatów.
 9. Program konkursowy należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia.
 11. Jury ocenia poziom gry uczestników w skali od 1 do 25 pkt. Nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy otrzymają co najmniej 21 pkt.
 12. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex equo.
 13. Decyzje Jury są ostateczne.
 14. W celu zgłoszenia uczniów do Konkursu należy przesłać do 3 marca 2015 r formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie szkoły.
 15. Wpisowe w kwocie 60 zł od uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej do dnia 3 marca 2015 r z dopiskiem „konkurs gitarowy”. Nr konta; 90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 Getin Bank oddz. w Dąbrowie Górniczej. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Harmonogram przebiegu Konkursu zostanie ustalony przez organizatorów i nie podlega zmianie. Zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły do 10 marca 2015 r.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych oraz medialnych.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu
 19. Zgłoszenie do udziału w konkursie potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres organizatora – e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl